Neden Ginkgo?

Ginkgo Çevre
2 min readNov 16, 2020

--

-Ginkgo Çevre 🌱

Yaşayan efsane olarak anılmak için bir canlının, sanatçının, bilim insanının, felsefecinin ya da devlet adamının ne kadar süre hatırda kalması gerekir? Elli yıl mı? Yüz yıl mı? Onlarca asır mı? Milyonlarca yıl mı? Bu kadar uzun zamanlar boyu hatırda kalmak, hatta hayatta kalmak mümkün mü?

Eğer bir Ginkgo ağacından bahsediyorsak, yaşayan efsane olarak anılmak çağlar boyu mümkün!

Ginkgo, namı diğer mabet ağacı iki yüz milyon yıllık yaşayan bir fosil. Dinozorlarla bir arada yaşamış bu ağaç 20–35 metre yüksekliğe varabilmekte hatta bazı bölgelerde 50 metreyi aşabilmektedir. Kökleri genelde derine iner. Sonbaharda yapraklar parlak sarı renge döner ve takip eden 1–15 gün arasındaki sürede yapraklarını dökerler. Genel olarak bitki hastalıklarına karşı olağanüstü dirençli olmaları, gövdelerinin bitki haşeratına çok iyi karşı koyabilmesi, yüzeyde ilave kökler ve tomurcuklar oluşturabilmeleri ginkgoların çok uzun ömürlü olmalarına imkân vermektedir. Fizyolojik özellikleriyle kendine hayran bırakan ginkgo, yüzyıllar boyunca birçok kültürde umudun ve barışın simgesi olarak anıldı.

Bu bilge ağacın zamana meydan okuyan varlığı bizlere de öğretti ki;

Sararan, solan, yeniden yeşeren dallar değişime, dönüşüme, hayat döngüsüne yuva olur. Ekosistemin parçası olan ona hizmet eden her bir canlı doğada kabul görür, olduğu gibi varlığını sürdürür.

İnce dalların ucunda sallanan zarif yapraklardan gelen sadelik yüzyıllara meydan okuyan gücü verir.

Aldığımız bu ilhamla; Hayat döngüsünü, dönüşümünü desteklemek istedik, yüz yıllarca doğaya hizmet edecek, katkı sağlayacak etkiyi oluşturmak istedik, özümüze dönebilecek sadeliğe erişmek istedik, doğada var olan canlıların olduğu gibi kabul göreceği, insanların sebep olduğu olumsuz davranışların sorumluluklarını alacağı birliktelikler kurmak ve bu yolda bağımsız iş birliklerine öncü olmak istedik.

Bu isteklerimizle çıktığımız yol, döngünün, etkinin, sadeliğin ve ekosistemle birlikteliğin yüzyıllardır vücut bulan en güzel hallerinden biri olan Ginkgo ile anılmayı bizler için çok anlamlı kıldı.

Bu yolculukta bizimle yürüyen her bir arkadaşımızla beraber dileriz ki devrin daim olsun Ginkgo!

Kaynakça

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mabet_a%C4%9Fac%C4%B1#/media/Dosya:Gingko_flowers.jpg

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mabet_a%C4%9Fac%C4%B1#/media/Dosya:Kew_Ginkgo.jpg

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mabet_a%C4%9Fac%C4%B1

--

--

Ginkgo Çevre

Tüketimi azaltarak sıfır atıkla yaşamı sürdürme farkındalığı sağlayan birlikteliktir.