Ormansızlaştırma

Ginkgo Çevre
2 min readDec 24, 2021

--

Orman denilince aklımıza insanların ısınma, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan ağaç toplulukları gelmektedir. Oysaki ormanlar yaşam döngüsü içerisinde en önemli parçalardan birisidir. Sadece bir ağaç topluluğundan ibaret olmayan ormanlar, ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mantarlar, toprak, su, iklim gibi canlı ve cansız varlıkların birlikte oluşturduğu bir ekosistem bütünüdür.

Dünyada kara yüzeyinin %30’u ormanlarla kaplıdır. Günümüzde 300 milyon kişi ormanlarda yaşamaktadır. Ormanlar bir milyardan fazla insan için yiyecek, ilaç ve yakıt sağlamaktadır. Dünya çapında ormanlar, bu sektörde 13,4 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır ve 41 milyon insan da ormanlarla ilgili işlere sahiptir. En önemli görevi ise gezenimizin akciğerleri olmasıdır.

Bu kadar kritik görevlere sahip olan ormanlarımızı, çılgın tüketim alışkanlıklarımıza kurban ederek ormansızlaştırmaya neden olmaktayız.

Ormansızlaşma, ormanların veya dikili alanların tahrip olarak ormansız alanlara dönüşmesidir. Ormanların yok olmasının nedenleri arasında doğal sebepler olsa da en önemli sorumlu insanlardır.

Doğal sebepler;

  • Yangınlar
  • İklim
  • Depremler
  • Volkanlar gibidir.

İnsanın sebep olduğu etkenler;

  • Tarım alanlarının açılması
  • Madenler
  • Bilinçsizlik ve eğitimsizlik
  • Ham madde olarak kullanım şeklindedir.

Bu sebeplerle yılda 13 milyon hektar orman yok olmaktadır. Rakama derinlemesine indiğimizde her saat 3000, her dakika 50 dönüm orman yok edilmektedir. Eğer rakam böyle ciddi bir şekilde ilerlerse 2030’a kadar Amazon Ormanların %60’ının yok olması beklenmektedir.

Oysaki ormanların insanlık için kritik ve hayati görevi bulunmaktadır. Ormanların yok edilmesiyle beraber birçok canlı türünün yakın gelecekte kaybedileceği düşünülmektedir.

Ormanlar aynı zamanda su döngüsünde de önemli bir yere sahiptir. Yağmur ile gelen suyun, toprak emiliminde ve tekrardan atmosfere salınmasında kritik görevi vardır. Toprak erozyonu ise ormansız kalmış dünyanın farklı bir sonucudur. Ama en önemlisi de ormansız hayat oksijensiz kalan bir dünya demektir. Konuyla ilgili National Geographic Türkiye ait İklim 101 / Ormansızlaştırma kısa videosunu izlemenizi tavsiye ederim.

Artık ormanlarımızın yok olmasına dur dememiz gerekiyor. Ormanların yok oluşuna dur diyebilmek için öncelikle kontrolsüz kesimi durdurmalıyız. Bununla beraber orman yangınlarının önüne geçmeliyiz. Özellikle orman yangınlarına neden olan sebeplerden en önemlisi ormanlara attığımız çöplerdir. Bu kadar kıymetli alanları çöplerden korumalıyız. Unutmayalım ki ormansız ülkelerin akan dereleri sel, ovaları çöl olur. Gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için ormanlarımıza sahip çıkıp onları korumalıyız.

Kaynakça

https://www.wwf.org.tr/calismalarimiz/ormanlar/

https://turkau.com/ormansizlasma-nedir/

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/118963/mod_resource/content/0/8%20Ormans%C4%B1zla%C5%9Fma.pdf

--

--

Ginkgo Çevre

Tüketimi azaltarak sıfır atıkla yaşamı sürdürme farkındalığı sağlayan birlikteliktir.